Kaarthuis Lithoijen
Er is meer tussen hemel en aarde...

Wat is tarot  

De tarot is een uit oude tijden overgeleverde collectie van 78 kaarten: 22 grote Arcana- en 56 kleine Arcana-kaarten waaronder ook de hofkaarten vallen. Een grote Arcana kaart geeft weer dat je in een belangrijk persoonlijke proces zit. Iedere kaart representeert het verdriet en geluk uit een mensenleven. Waar de Grote Arcana de grote en levens veranderde fases van ons leven voorstelt, zo stellen de kaarten uit de kleine Arcana de meer alledaagse facetten van het leven voor. Zij dienen een ondersteunde rol, en geven meer inzicht en detail aan een tarot lezing. De hofkaarten gaan over je gedrag. Hierbij heb je de pages, de ridder, de Koningin en de Koning. Hoe moet je je juist wel of niet gedragen.

Tarot maakt deel uit van de westerse mysterietraditie.  Je kan het zien als een bron van kennis en wijsheid, die worden weergegeven in afbeeldingen en symbolen. Wanneer men een kaart kiest, geeft deze een innerlijk beeld van uzelf of toont hij een uitwendige ervaring. Soms bevestigd dit beeld wat u al weet over uzelf of de toekomst, maar het beeld kan ook als een verrassing komen. Ieder mens bezit een natuurlijke intuïtie of het zogenaamde zesde zintuig, maar velen van ons durven daar nog niet op te vertrouwen. De  symbolen en afbeeldingen van tarot kunnen ons leren meer vertrouwen te hebben in onze intuïtie en zal onze aangeboren vaardigheid ontwikkelen. De tarot leert ons dus op een lijn te komen met ons innerlijke zelf, en zal hierdoor ons dagelijks leven verrijken.  Naast de symbolen, hebben de kleuren en getallen van de kaart ook betekenis. 

 Zelfs wanneer je kaarten gebruikt om inzicht te krijgen in je eigen leven, moeten wij er ons van bewust zijn dat de kaarten een reflectie geven van ons leven met al zijn nuances. In het leven ben je immers niet altijd gelukkig of verdrietig. Soms is het niet zwart of wit, maar zit er veel betekenis in de dingen die grijs voor ons zijn.Wanneer je de tarot kaarten interpreteert zul je er achter komen dat de kaarten niet altijd slechts een zwart of wit beeld geven over een vraag of over het leven. De tarotkaarten geven je een advies, wat je het meeste aan persoonlijke groei oplevert, op dat moment in de levensfase waarin je zit. Die ben je niet verplicht te volgen: de keus ligt altijd bij jou!  

De Schüssler Celzouten in beeld.

De Schüssler  celzouten zijn mineralen zoals die in het lichaam aanwezig zijn. Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineralen binnen in de cel terug te voeren zijn. Hij kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de cel en daarmee de gezondheid van het lichaam ontstaat door het aanvullen van die tekorten. Als je de cel tekorten aanvult wordt de disbalans in de cel weer hersteld. Een klacht kan zich fysiek uiten, maar is volgens de holistische zienswijze altijd al in een eerder stadium , in een eerdere bewustzijnslaag ontstaan. Emotioneel, mentaal of spiritueel. Daar bevindt zich de feitelijke oorzaak van de  klacht. De kaarten zijn een manier om deze diepere lagen van bewustzijn aan te boren. Uitgangspunt daarbij is dat alle vaste vormen, dus ook de beelden uit trillingen bestaan, die inwerken op het bewustzijn van de mens. Je kiest die kaarten die met jou resoneren. Naast de celzouten in te nemen is het bewezen dat het werken met de kaartenset net zo effectief  werkt, op een subtielere manier.